LEDER LØRDAG 3. NOVEMBER

Knallharde fronter og forverret debatt

«Dessverre er det slik at tilstanden i amerikansk politikk også har sitt ekko i europeisk politikk.»

Tøff debatt: USAs president Donald Trump knytter neven under et valgkampmøte torsdag denne uka.  Foto: AP Photo/Evan Vucci

Nyheter

I neste uke er det såkalt mellomvalg i USA. Amerikanerne skal ikke velge president, men hvem som skal sitte i de to kamrene i Kongressen, Representantenes hus og Senatet. Alle 435 medlemmene av Representantenes hus velges ved hvert valg, samt en tredel av de 100 representantene til Senatet. I dag har republikanerne flertall begge steder.

Kongressen er djupt splittet mellom republikanere og demokrater. Kløfta mellom de to partiene har aldri vært større i moderne historie. Før var det vanlig med samarbeid på tvers av partilinjene, nå skjer nesten det aldri.

Denne uka kom en fersk undersøkelse som belyser hvor djupt den partipolitiske mistroen stikker. Georgetown-universitetet har spurt 5400 velgere, og fått til svar at et klart flertall på begge sider mener de på andre siden utgjør en «svært» eller «ganske alvorlig» trussel mot nasjonen og innbyggerne, skriver Aftenposten.

Aldri har amerikansk valgkamp vært så preget av at det viktigste er å sverte motstandere og å drive regelrett skittkasting. Lavmålet i politisk reklame ser ut til å sette nye dystre rekorder hver uke.

Mange peker på sittende president Donald Trump som ansvarlig for et lite tillitvekkende offentlig ordskifte, men sannheten er at kløfta i amerikansk politikk har fått utvikle seg over flere tiår. Debattnivået vi ser nå, er et resultat av mange års polarisering og demonisering av motstandere, og brukt på begge sider av politikken.

Dessverre er det slik at tilstanden i amerikansk politikk også har sitt ekko i europeisk politikk. Det opphetete ordskiftet er nå på begge sider av Atlanterhavet, også her i Norge.

Spenningen er stor om hva velgerne vil vise ved kongressvalget. Nesten uansett resultat er vi redd at den aggressive tonen og de uforsonlige argumentene vil fortsette med økt styrke.