Skisserer et av verdens høgeste bygg i limtre

Dette kan bli Moldes nye signalbygg

Nye arkitektskisser viser et 14 etasjers høghus på nabotomta til Alexandraparken. Oppdragsgiveren vil sette opp et spektakulært bygg, utført i limtre.

TREHUSET I MOLDE: Høghuset i tre er tegnet med 14 etasjer, og er planlagt med næringsarel og leiligheter.   Foto: SKISSER: REIULF RAMSTAD ARKITEKTER

Nyheter

MOLDE: Det er arkitektene bak Krona på Romsdalsmuseet, Reiulf Ramstad arkitekter, som også har tegnet «Trehuset i Molde». Bygget er tenkt plassert der Tollboden er i dag, like ved Alexandraparken.