Rødt farenivå opprettholdes ved Mannen

Bevegelsene i det ustabile fjellpartiet Veslemannen er noe redusert, men fortsatt opprettholdes rødt farenivå.

  Foto: NTB scanpix

Nyheter

– Hastigheten er nå om lag 15 centimeter i døgnet i øvre del av området, og 2–3 centimeter i døgnet i nedre del av området, sier vakthavende geolog Ingrid Skrede.

Lørdag kveld ble farenivået igjen hevet til det høyeste nivået, for sjette gang i år.

– Det var på bakgrunn av nedbørsvarslene. Fjellet har reagert ganske hurtig på nesten ingen nedbør. Av og til lurer vi nesten på om det lever sitt eget liv. Da vi fikk nedbørsvarslene, hadde vi ikke noe annet valg enn å varsle rødt, sa geolog og seksjonssjef Lars Harald Blikra i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på en pressekonferanse søndag.

Utover søndag ettermiddag ble det kaldere, og nedbøren har siden kommet som snø.

– Dette har ført til noe reduserte bevegelser siden det kommer mindre vann til området, sier Skrede.

Utviklingen fører også til mer usikkerhet i måledata. Siden det fremdeles er høye bevegelser, opprettholdes rødt farenivå.