Eiendomsskatten øker betydelig i 2019

Aukra håver inn enda flere millioner

En ny taksering av landanlegget på Nyhamna gjør at Aukra kommune vil øke sine eiendomsskatteinntekter fra 240 millioner kroner i år til 259 millioner kroner i 2019.

GODT FORNØYD: Ordfører Bernhard Riksfjord er svært godt fornøyd med økninga i eiendomsskatten. 

Nyheter

AUKRA: Det opplyser en svært godt fornøyd ordfører Ber hard Riksfjord (A).