Flomfaren på rødt nivå i Indre Sogn og øvre del av Ottavassdraget

Flom herjer flere steder – hus og biler står under vann

Veier er stengt og bruer truet av regn- og smeltevannsmasser nord i Gudbrandsdalen. Hus og biler står under vann. Mange har mistet strømmen.
Nyheter

Alle fylkesveier i Skjåk ble stengt for trafikk søndag formiddag, og Statens vegvesen opplyser at det derfor ikke er noen fungerende forbindelse mellom øst og vest i Ottadalen, med unntak av E16 over Valdresflya.

En bru over riksvei 15 i Skjåk står i fare for å bli tatt av flomvannet. Det ble søndag ettermiddag jobbet på spreng for å forsøke å sikre brufundamenteringen.

Store mengder regn og vann fra snø- og bresmelting de siste døgnene har ført til at en rekke elver og bekker har gått over sine bredder i Nord-Gudbrandsdalen og forårsaket det NRKkarakteriserer som flomkaos.

I tillegg til skader på hus, biler og eiendeler som følge av vannstanden er store deler av Skjåk uten strøm.

Reddet mor og tre barn

En familie ved Nordberg i Skjåk måtte reddes ut av politiet natt til søndag da vannet oversvømte huset.

– Det var dramatisk. Det var en voksen og tre barn som måtte bæres ut av politiet etter at elva steg kolossalt fort i løpet av voldsomt kort tid, sier ordfører Elias Sperstad i Skjåk til NRK.

Skjåk er den kommunen som er hardest rammet av flommen. Kommunen har satt krisestab og stålsetter seg for at vannet i vassdragene skal stige ytterligere i takt med at nedbøren og snøsmeltingen tar seg opp.

Ved Storøya camping sto huset til Ole Jonny Runningen praktisk talt midt i Ottaelva søndag ettermiddag. Med normal vannstand i elva ligger det fire-fem meter fra elvebredden.

– Huset vårt står fortsatt, men det er verre med uthuset. Det er under vann. Ottaelva har vokst en halv meter bare den siste halvtimen. Det er kolossalt sterke krefter som er i sving. Vi har aldri opplevd den så flomstor, sier Runningen til Gudbrandsdølen Dagningen like før klokka 12 søndag formiddag.

Utvider flom- og skredvarsel

Norges vassdrags- energidirektorat (NVE) varsler søndag oransje flomfarenivå i et større område enn tidligere. Flomvarselet gjelder nå Hordaland, Sogn og Fjordane og berørte kommuner langs Ottavassdraget i Oppland på grunn av stor snø- og bresmelting og kraftig økning i vannføringen.

– Regn og kraftig snøsmelting vil lokalt gi ytterligere økning i vannføring. Nedbøren vil komme som regn høyt til fjells, og i områder med bre og snø vil smelting bidra til økt vannføring. Svært høye temperaturer og regn har natt til søndag ført til kraftig vannføringsøkning i flere vassdrag. Enkelte vassdrag hadde søndag morgen flomvannføring på rødt nivå, opplyser myndighetene påVarsom.no om det utvidede flomvarselet.

Geiter innestengt i fjøs

I Luster i Sogn og Fjordane kjempet brannvesenet mot flomvannet for å få berget ut 13 geiter som sto innesperret i fjøset på gården Bjørkjaug innerst i Fortunsdalen. Rundt 30 personer er isolert som følge av flommen i Fortunsdalen og Mørkridsdalen i Luster, melder NRK.

Geitene befant seg på høyloftet i fjøset, og bonden frykter at noen av dem kan ha falt ned. Flommen har revet med seg låvebrua og flyttet hele bygningen 50 meter medstrøms.

– Følelsen av å se at du ikke kan gjøre noe for å hjelpe geitene, er tung. Jeg må bare tro på at det ordner seg, sier, sier Torkjell Sollesnes til NRK.

Større skredfare

Samtidig utvider NVE jord- og flomskredfaren på Vestlandet til å gjelde flere kommuner i Rogaland og Møre og Romsdal. Skredfaren er nå gul i hele området som omfattes av varselet. På Varsom.no vises det til at det lokalt er kommet opptil 180 millimeter nedbør de siste 48 timene, og det er ventet mye nedbør søndag ettermiddag og natt til mandag.

Snøsmeltingen de siste døgnene kommer som følge av uvanlige høye temperaturer. Fredag, lørdag og søndag er det registrert en rekke nye varmerekorder flere steder i landet. Værsituasjonen kommer relativt kort tid etter at årets sommer, som var preget av rekordvarme og tørke, førte til krisetilstander i landbruket.

PS: Kl. 14.30 meldte NTB at flomfaren på rødt nivå i Indre Sogn og øvre del av Ottavassdraget