LESERINNLEGG

JA til frivillighet og samarbeid i Moldemarka!

«Det som er helt sikkert er at det ikke finnes en rett metode for tilrettelegging slik Olsen gir inntrykk av i sitt innlegg.»

Ola Fremo 

Nyheter

I et leserinnlegg i RB 6. okt. skiver Kai A. Olsen om det han mener er god og dårlig tilrettelegging i Moldemarka, og gir bl.a. dugnad og frivillighet hard kritikk ved bygging av turstier.


KRONIKK

Tilrettelegging i Moldemarka

- Mens Midsund gjør alt riktig, bryter Molde kommune alle prinsipper for god tilrettelegging i arbeidet de gjør mellom Varden og Skihytta.


Søndag gikk jeg en lengre tur i Moldemarka, og turen gikk på flere typer stier og turveier. Noe av turen gikk på grusa veier og stier, og noe av turen gikk på klopper og mer krevende stier. Jeg traff flest folk den dagen på de mest krevende stiene, men dette varier fra dag til dag!

Jeg tror folk på tur vil bli utfordra på ulikt vis, avhengig av vær, motivasjon og turfølge, enten ved å ta en Stikk UT!-tur, gå en skravle-tur med gode venner på en grusvei, eller gå en sti som krever innsats og som samtidig «smører» ryggen. Alt dette finner vi i Moldemarka!

Molde kommune har i samarbeid med frivilligheten klart å tilrettelegge Moldemarka over mange år, slik at dette nærområdet framstår som variert, og som en av de best tilrettelagte nærtur-områdene i hele landet. Sammen har de fått til dette gjennom en variert meny av tiltak med kommunen, grunneiere, entreprenører, spillemidler og dugnad. Dette samspillet lever i beste velgående, og utvikling i Moldemarka skjer hele tiden! Gode eksempler er området ved Inntaksdammen og Øverlandsvatnet (Moldemarkas venner) eller turveien opp Hindalen og videre til Skaret (Molde Cykleklubb). Kommunen har nylig bygd toalettanlegg i Jensgurilia, og planlegger å ruste opp lysløya og andre turstier i nær framtid.

Målet med tilrettelegging som skilting, stein-legging, klopper, Stikk UT!, turinformasjon, benker, parkering og stibygging er å få folk ut på tur, oppleve turglede, begrense skade på natur, og styrke din og min helse.

Kai Olsen bommer med sin kritikk av tilrettelegging i Moldemarka når han framsetter en fasit på hvordan man skal tilrettelegge, og at dette må gjøres av «fagfolk»!

Trapper som i Midsund er fint et sted, turveier for barnevogn et annet sted, og forsiktig og variert tilrettelegging er kanskje svaret mellom Varden og Skihytta.

Det som er helt sikkert er at det ikke finnes en rett metode for tilrettelegging slik Olsen gir inntrykk av i sitt innlegg. Det som er viktig, er å se på hele Moldemarka samlet når man planlegger nye tiltak.

Friville på dugnad er ikke bare avgjørende som «byggere» i Moldemarka, de er også motor på gode ideer og finansiering, og som meningsbærere inn mot administrasjon og politikere. En «perfekt» tursti finnes ikke Kai Olsen, men debatt er viktig, og der er du god!

Det vi kan være enige om, er at stat, fylke og kommuner bruker for lite kroner på tiltak innen friluftsliv, fordi det treffer hele befolkninga, og de fleste av oss sitter for mye på ræva. Derfor må Idrett og friluftsliv gå hånd i hånd i arbeidet for økt fysisk aktivitet.

Vi kan lære av det vi har erfart, og vi kan samarbeide som Stortinget anbefaler i sin «Handlingsplan for friluftsliv» om en «Sti og løypeplan» (Markaplan 2.0) for den enkelte kommune, slik at politikere/alle får innsikt og mulighet til å gjøre kloke beslutninger for tiltak innen friluftsliv.

Fortsatt god tur til alle!

Ola Fremo, daglig leder, Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Twitter

Følg Nordvest Debatt på Facebook