LEDER FREDAG 12. OKTOBER

Umettelig behov for penger til veg og tog

Vi har ikke hørt en eneste av fylkets politikere nevne Raumabanen.

rekord i pengebruk: Samferdselsminister Jon Georg Dale og regjeringa planlegger å bruke 73,1 milliarder kroner på vegbygging, jernbane og andre samferdselsformål.  Foto: Richard Nergaard

Nyheter

Erna Solbergs regjering har gravd djupt i pengesekken, og foreslår at det neste år skal brukes over 73 milliarder kroner til samferdselsformål. Så mye penger har Norge aldri tidligere brukt på veger, jernbane, båter, fly og kommunikasjon. Samferdsel er blant vinnerne i statsbudsjettet for 2019. Når regjeringa vil bruke så store beløp på samferdsel, er forklaringen at ambisjonene er høye. I Nasjonal Transportplan, som Stortinget vedtok for over ett år siden, er målet å bruke 1.000 milliarder kroner på samferdsel fram til 2029. Skal målet nås, trengs det over 80 milliarder kroner hvert år. Regjeringen holder tempoplanen.

I Møre og Romsdal er samferdsel nøkkelen for at folk skal kunne reise til jobb eller i fritida, og at varetransporten skal flyte effektivt. Nye veger står på ønskelista, og de eksisterende vegene trenger vedlikehold og forbedringer. I tillegg er dette fylket, sammen med de andre vestlandsfylkene, i en særstilling fordi man er avhengig av et vel fungerende ferjetilbud. Skal vi trekke fram ett område i samferdselssatsingen der regjeringa er altfor vag, er det ferjene. En ny generasjon, mer miljøvennlige ferjer er bestilt, men regjeringa har ikke sendt penger med for at fylkeskommunene skal klare å betale ekstraregninga, blant annet med ombygging av ferjekaiene for å kunne ta imot elektrisk drevne ferjer. Ferjekostnadene har blitt som en kvernstein rundt halsen på Møre og Romsdal fylkeskommune.

Behovet for penger til gode samferdselstiltak er umettelig. Regjeringen er på rett spor når det skal brukes mer penger til vedlikehold av vegene, men det er langt før man har tatt igjen etterslepet. I Møre og Romsdal har målbevisst satsing på å sikre tunnelene gitt resultat. Riksvegtunnelene er oppgradert.

Statsbudsjettet viser at regjeringa vil bruke mest penger i og rundt de store byene. Intercity-tog rundt Oslo-regionen er prioritert. Det samme er andre kollektivtransportløsninger. I iveren etter å satse på togets fortreffelighet, er det null oppmerksomhet rundt Møre og Romsdals eneste banestrekning. Vi har ikke hørt en eneste av fylkets politikere nevne Raumabanen når samferdselspengene skal fordeles. Er ikke toget så ønsket likevel, når man kommer utafor Intercity-triangelet?