Strever med Den gylne regel

Helseforetakene i regionen strever fortsatt med å gi godt nok tilbud til folk som sliter psykisk og / eller med rus.

Helseforetakene i Midt-Norg innfrir kravene om ventetider i psykisk helsevern. Det samme gjelder ikke den polikliniske aktiviteten.   Foto: Illustrasjonsfoto: Marit Heiene

Nyheter

Dette kommer fram i sakspapirene til neste styremøte i Helse Midt-Norge 18. oktober. Den gylne regel er et krav fra høyeste hold om at aktiviteten på områdene psykisk helse og rus skal være høyere enn i somatikken, dvs sjukdommer som har med kroppen å gjøre.