Se opp for militærkolonne torsdag

Kolonner med militære kjøretøy i Romsdal torsdag.
Nyheter

Det er Statens vegvesen som i en pressemelding opplyser om kolonnekjøring i Romsdal torsdag 11. oktober.

Kolonnekjøringen skjer i forbindelse med den store NATO-øvelsen Trident Juncture 2018

Statens vegvesen minner om at militære kolonner har et annet kjøremønster enn øvrig trafikk.

En kolonne kan bestå av inntil tolv kjøretøy. Farten vil i mange tilfeller være lavere enn tillatt hastighet.

Statens vegvesen ber trafikantene være ekstra oppmerksom og vise hensyn, og beregne litt ekstra kjøretid på de aktuelle veiene, i de aktuelle tidsrommene.

• Kl. 13.00 – 14.47: 1 kolonne E136 Lesja – Setnesmoen