Samarbeider om Skåla-utbygging

Molde kommune går inn i samarbeid med private Solid Utbygging AS.

EIER SAMMEN: Tomta ligger på en åsrygg nord for kjøpesenteret på Skåla. Mens Geir Øye/Solid eier en tredel av tomta mot venstre, eier Molde kommune resten. De lyse gule feltene er eneboligtomter, mens de mørkegule er rekkehus eller lavblokker. De mørkegrønne er leikeplasser.  Foto: p

Nyheter

Molde: Kommunestyret har godkjent en samarbeidsavtale mellom den private eiendomsutvikleren og kommunen om utbygging av boligfeltet Hasleliåsen på Nesjestranda.