Lang sprekk i fjellet

Geologen kan ikke si om det øker faren for et større ras.

INFORMERTE TORSDAG KVELD: Geolog Einar Anda og ordfører i Rauma Layrs Olav Hustad.  Foto: Ragnhild Bakke

Nyheter

På pressebriefen torsdag kveld fortalte geolog Einar Anda at det er dannet en sprekk i formasjonen i Veslemannen som er ca 60-70 meter lang. Dybden vet de ikke noe om.

Dette kan øke faren for at større ras kan komme, men geologen sier en ikke vet nå hva denne sprekken betyr for rasfaren.

Natt til torsdag gikk det 31 steinsprang i fjellet.

– Deler av raset har kommet nedenfor denne sprekken, sier Einar Anda.

Det har vært en fin, og forholdsvis varm dag i Romsdalen torsdag, og dermed fortsatt snøsmelting i fjellet.

– I tillegg er det fortsatt snø igjen, som vil gi mer tilsig av vann, sier geologen.

Anda sa på pressebriefen at bevegelene i fjellet har avtatt litt i løpet av torsdagen, men at det fortsatt er store bevegelser.

NVE opplyser at det i øvre del er registrert bevegelse på 73 cm det siste døgnet, og hastigheitene er no 62 cm/døgn. I frontpartiet er det registrert bevegelse på 2-5 cm det siste døgnet, og hastigheita er no mellom 1,5-2,5 cm/døgn. Det blir jevnlig registrert små steinsprang fra fjellpartiet.

Farenivået holdes derfor fortsatt på rødt, slik det har vært siden tirsdag kveld.

– Det ser ut til å bli noen ekstra dager med evakuering av beboerne denne gangen. Vi er i dialog med de evakuerte og skal ha et møte med dem, sammen med geolog fra NVE på fredag, sier ordfører Lars Olav Hustad i Rauma.