Miljødirektoratet med rapport etter inspeksjon på Deponi 1

Avvik og anmerkning

Miljødirektoratet har inspisert Deponi 1 på Bergmesteren Raudsand, og påpeker avvik og gir anmerkning for måten tildekking er gjennomført.

Deponi 1: Bergmesteren Raudsand har dekket til Deponi 1, men Miljødirektoratet er ikke helt tilfreds med måten det er gjort på. Bildet er tatt da arbeidet pågikk. FOTO: BERGMESTEREN 

Nyheter

RAUDSAND / NESSET: Det var 25. september at Miljødirektoratet kom til Raudsand for å inspisere avslutning av Deponi 1 – Bergmesteren Raudsand hadde som kjent frist til 1. oktober med å lukke dette deponiet for industrielt avfall.