Vil stille tøffere driftskrav til Tiltak funksjonshemmete

De kommunale tjenestene i Molde forventer et merforbruk på 32,3 millioner i 2018. Suverent størst er Tiltak funksjonshemmete.

DRIVER MANGE TILBUD: Tiltak funksjonshemmete driver mange mindre bofellesskap rundt om i kommunen, i tillegg til Avlastningstjenesten og barneboligene på tidligere Røbekk sjukeheim. I alt består tjenesten av elleve enheter.   Foto: Kjell Langmyren

Nyheter

Molde: Etter årets seks første måneder har Tiltak funksjonshemmete (TFH) er merforbruk på 12,4 millioner kroner. Forventet merforbruk for hele 2018 er på 15 millioner kroner.