Utgiftssmell for Fræna kommune

Enhetene i Fræna kommune går mot et overforbruk på 10,8 millioner kroner. I tillegg blir det færre inntekter fra eiendomsskatten på produksjonsutstyr og installasjoner fra 2019.

MÅ KUTTE: Det kan bli en hektisk høst for økonomisjef Ole Rødal i Fræna kommune. Kommunen styrer mot en budsjettsprekk på nesten 11 millioner kroner.  Foto: BJØRN BRUNVOLL

Nyheter

FRÆNA: Det er pleie- og omsorg, skole og barnehager som går mot et overforbruk på nesten 11 millioner kroner i 2018.