Dahl presiserer om Råkhaugen

Potensiale på minimum 32 nye sykehjemsplasser på Råkhaugen.
Nyheter

Moldeordfører Torgeir Dahl ønsker etter ledereartikkelen i RB lørdag å presisere følgende:


LEDER LØRDAG 6. OKTOBER

Flere sjukeheims-plasser nødvendig


- Den nye fløyen på Råkhaugen har plass til 3 åtterenheter; 1 i sokkeletasjen og 2 i 1. etasjen. Mulig at avdelingene kan ha opptil 10 rom, siden erfaringene er at stuen i mindre grad benyttes i avdelinger for personer med sterk demens. En evt ny dagavdeling på østsiden frigjør ytterligere 1 åtterenhet. Potensialet er derfor minimum 32 nye sykehjemsplasser dersom ny dagavdeling kan bygges, poengterer Dahl.