– Det er ikke bærekraftig slik vi holder på i dag

Fagsjefen varsler en stor omstilling i helse- og omsorg når det blir flere eldre og færre yrkesaktive.

SNART I MÅL: Fagsjef for pleie og omsorg, Kjersti Bakken, la fram den nye helse- og omsorgsplana for 2018–2025 til politikerne i plan- og utviklingsutvalget tirsdag ettermiddag.  Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

– Har vi ikke menneskene og kompetansen til å gjøre jobben, sliter vi. Det blir veldig viktig å lage en strategisk kompetanseplan for hele helse- og omsorgssektoren i Molde, sa fagsjef for pleie og omsorg, Kjersti Bakken til politikerne.