Jeg er nok litt steingal, ler steinmureren

Legger du 416 lastebillass stor stein i en haug og slipper Stian Kvellestad løs med gravemaskinen, så blir resultatet Norges lengste natursteinsmur. Og ny portal til Romsdalen.
Nyheter

Den kinesiske mur er 8.854 kilometer lang, og tok mer enn tusen år å bygge. Steinmuren Stian Kvellestad har murt opp på Horgheim i Romsdalen, er like høy som den kinesiske muren, men kan ikke konkurrere med lengden. Like fullt; tørrsteinsmuren som skal verne trafikantene på E136 mot vindkast fra snøras, er 500 meter lang og trolig den lengste sammenhengende steinmuren langs en europaveg i Norge.