17-åring dømt for promillekjøring på scooter

Hadde 1,5 i promille.
Nyheter

Den unge kvinna var på fest i Molde 18. mai, og bestemte seg for å kjøre scooter hjem rundt midnatt. Hun ble stoppet i en politikontroll, ble tatt med for prøvetaking, og testene viste at hun hadde kjørt med en promille på rundt 1,5.

Saka mot henne var oppe i Romsdal tingrett i forrige uke, og hun ble da dømt til 30 dagers samfunnsstraff i 30 timer med en gjennomføringstid på 120 dager, subsidiært fengsel i 21 dager.

Hun mister også retten til å kjøre førerkortpliktig motorvogn i 18 måneder.