Mest snø, men fortsatt mye bevegelse og rødt farenivå for Mannen

Se formiddagens pressebrief om Mannen i NRKs opptak i vinduet under.

Kreditering: VIDEO: NRK

Nyheter

Geologer fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Rauma kommune og politiet var på plass i Rauma med siste nytt om  situasjonen ved fjellet Mannen fra 10.00. Som så mange ganger før, var ordfører Lars Olav Hustad, geolog Lars Harald Blikra på plass, sammen med lensmann Roar Hilde.

Lensmannen innledet:

– Vi fikk melding kl. 16 i går (fredag, red.anm.) om rødt farenivå. Politimesteren i Møre og Romsdal vedtok da ferdsels- og oppholdsforbud i området rundt. Vi har fulgt situasjon gjennom natta, og undersøkt at området er evakuert, sa Hilde.  

Mye snø, lite regn i natt

Geolog Blikra viste et foto av en snødekket Mannen:

– Det er kommet 15 cm snø på Mannen i løpet av natta. Man kan jo da lure på hvorfor vi opprettholder rødt farenivå når det kom snø, og ikke så mye regn, sier han, og viser til situasjonen inneværende uke:

– Sist uke var det mye nedbør og mye bevegelser. Bevegelsene har ligget like under rødt nivå hele uka. Så da det i går ble varslet voldsomme nedbørsmengder, tok vi ikke sjansen på annet enn å opprettholde rødt nivå, sier han.

– Men det er kommet mye mindre regn enn varslet. Det regnet bare i halvannen time, så gikk det over til snø. Da tilføres ikke vann til fjellet.

Store bevegelser

Han opplyste at det likevel har vært bevegelser i det aktuelle området.

– Bevegelsene har vært på 5 til 8 cm i øvre del, og en halv til 1 cm i nedre del. Da er vi på terskelverdiene for rødt, og kanskje litt over.

Han viste til at det i kommende døgn er varslet mellom 18 og 45 mm nedbør, også i form av sludd og snø.

– Det gir trolig snø der oppe, og slik er det varslet fram til onsdag. Nå er det mellom 0 og 2 grader der oppe.

Alle beboerne i det berørte området ble i går evakuert igjen - for åttende gang.


- Evakueringa tar på

- Evakueringa går praktisk sett greit, men det tar på for de berørte, sier raumaordføreren.

 

Beholder rødt farenivå

Blikra konkluderte situasjonen slik:

– På bakgrunn av bevegelsene nå, og at vi tror snøen vil smelte fra undersiden, så opprettholder vi rødt farenivå.

Tok ikke sjansen på å vente

Geologen sa til NRK etter pressebriefen at de ikke tok sjansen på å vente med å øke til rødt farenivå i går:

– Hvis det hadde kommet, alt som ble varslet, 30-40 cm, ville det vært mer enn nok til å få store reaksjoner. Da ville vi helt sikkert fått en del ras i natt, sier Blikra.

Han understreker at deres oppgave er å ha gode rutiner, og ikke la seg stresse av situasjonen.

Han frykter situasjonen kan ta tid.

– Vi snakker kanskje om en måneds tid framover, med varierende vær. Vi ønsker at mest mulig kan komme ned før vinteren, sier han.

Kl. 18 i kveld blir det en ny orientering om situasjonen.