Jan Petter Hammerø opprørt over «fake news» om Møreaksen

– Jeg har aldri vært ansatt eller eid noen aksje i Haram, Aukra, Midsund Tunnelselskap AS, slik Lars Gjørsvik skriver i RB den 13. september.

TILBAKEVISER FEILINFORMASJON: Jan Petter Hammerø reagerer på feilaktige opplysninger i debatten rundt Møreaksen.   Foto: Olav Skjegstad

Nyheter

Det sier Jan Petter Hammerø, som er opprørt over flere av påstandene som blir satt fram i striden rundt Møreaksen. Han avviser også at kostnaden ved Møreaksen vil fortrenge andre prosjekt i fylket vårt.