Elden er nå advokat i begge sakene mot fotballspilleren

Oslo-kvinna som anklager moldespiller for voldtekt og vold, har skiftet til Elden som bistandsadvokat.

SAKA ER ANMELDT: – Politiet har inngitt en anmeldelse på Oslo-kvinnas vegne for voldtekt etter at hun forklarte seg som vitne. Det er deretter opprettet en egen straffesak som etterforskes av Vest politidistrikt, sier John Christian Elden. Han er nå bistandsadvokat for de fornærmede både i Molde-saka og saka med Oslo-kvinna.   Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Nyheter

John Christian Elden overtok som kjent rollen som bistandsadvokat for kvinna i sovevoldtekt-saka i Molde, dagen etter dom i saka. I dommen ble fotballspilleren frikjent i straffesaka, der beviskravet er svært strengt. I sivilsaka med svakere beviskrav, ble han dømt til å betale kvinna erstatning, siden dommerne enstemmig kom til at tiltalte klart mest sannsynlig var skyldig i tiltalen.