Torabu og Svanpro fusjonerer

Nyheter

Vekst-bedriftene Torabu AS i Fræna og Svanpro AS i Eide fusjonerer. Begge bedriftene er 100 prosent eid av sine kommuner, og fusjonerer fordi de to kommunene går sammen til Hustadvika kommune fra 2020.

Torsdag gikk kommunestyret i Fræna enstemmig inn for fusjonen De to bedriftene har i lengre tid hat et tett samarbeid, og styrene og administrasjonen i de to bedriftene har stilt seg positive til en sammenslåing.

Torabu og Svanpro er vekstbedrifter som har til formål og gi gode og meningsfulle arbeidsplasser til personer som har problem med å komme inn på det ordinære arbeidsmarkedet. Totalt er det 84 personer knyttet til de to bedriftene i forskjellige stillingsstørrelser. Gjennom fusjonen vil de bli til en bedrift, av «betydelig størrelse både lokalt og regionalt», heter det i saksframlegget fra rådmannen.

Oppgavene som utføres ved Torabu varierer fra klipping av plener, pakking, montering, kantine, kjøkken, vaskeri, renhold og vaktmester. Ved Svanpro er oppgavene i hovedsak trearbeid som palleproduksjon og ved.