Sjukepleiere i Molde i front med metode for å oppdage raskt når pasienter blir verre

Nytt verktøy gjør pasientene tryggere

Det går godt an å ligge på sjukehus og brått bli verre uten at det oppdages. Molde sjukehus er i front med metode for å unngå at det skal skje.

GIR OVERBLIKK: – Skåringsverktøyet News gir raskt et overblikk over om en pasient har en over- eller underbehandlet kritisk sjukdom, sa spesialsjukepleier Berit Brandrud (t.h.). Hun og kollega Aslaug Bråten informerte styret i HMR om metode for tidlig oppdagelse av forverret pasienttilstand.   Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

MOLDE: – Det er ikke tvil om at det har vært mange uheldige episoder når pasienter på sjukehus er blitt verre uten at det er blitt registrert.