Norge tviler på at hvalfangstforbud vil bli opphevet

Norge tror Japans forslag om å oppheve forbudet mot hvalfangst vil bli nedstemt under møtet i Den internasjonale hvalfangstkommisjonen.

Norges hvalfangstkommissær Ole-David Stenseth tviler på at forbudet mot kommersiell hvalfangst blir opphevet.  Foto: AP Photo / NTB scanpix

Nyheter

– Det er lite sannsynlig at Japan får gjennom forslaget, sier Norges hvalfangstkommissær Ole-David Stenseth til NTB.

Denne uken leder han en norsk delegasjon på åtte personer under Den internasjonale hvalfangstkommisjonens (IWC) møte i Florianapolis i Brasil.

Det mest omstridte temaet på møtet er Japans forslag om å oppheve forbudet mot kommersiell hvalfangst som ble innført i 1986. Japan mener IWCs opprinnelige formål ikke bare var å beskytte hval, men også å tillate bærekraftig fangst. Japan ønsker derfor at kommisjonen innfører bærekraftige rammer for hvalfangst.

Japan, Norge og Island driver fortsatt med hvalfangst, til tross for forbudet.

Stridstema

Stenseth omtaler stemningen på møtet som behersket, men mener det er stor motstand mot Japans forslag, som det er ventet at kommisjonen vil stemme over torsdag.

– Det er ett av de store stridstemaene på møtet, og flere av motstanderlandene har posisjonert seg i forkant, sier Stenseth.

Han sier at Norge vil støtte forslaget fra Japan.

– Vi kommer til å støtte dette forslaget, og ethvert annet forslag som normaliserer organisasjonen. Da den ble opprettet i 1946 var målet å legge til rette for bevaring og bærekraftig hvalfangst, og å oppheve moratoriet vil bidra til dette, sier Stenseth.

Urfolk får fange hval

Onsdag ble det likevel flertall i IWC for å fornye hvalfangsttillatelsen til urfolk i Russland og USA og på Grønland og Saint Vincent og Grenadinene. De fleste av urbefolkningsgruppene har langt lavere fangstkvoter enn Norge, Japan og Island.

Norge var blant landene som stemte for. Stenseth omtaler saken som en av de viktigste sakene på møtet, sammen med Japans forslag om å oppheve fangstforbudet.

– Rådet fra IWCs vitenskapskomité var at dette er bærekraftig, og at det gikk igjennom er en viktig markering. For oss er det uvedkommende å diskutere om folk har behov for visse typer matvarer, men vi er for en bærekraftig hvalfangst og dette er nettopp det, sier Stenseth.

Nei til hvalreservat

På møtet tirsdag var Norge også med på å stemme ned et forslag om å danne et hvalreservat i Sør-Atlanteren.

– Dette forslaget har vært oppe i flere år og har blitt nedstemt hver gang. Det mangler en tilstrekkelig vitenskapelig begrunnelse, og det er uansett ingen som driver kommersiell fangst der i dag. Hvis det også er slik at moratorievedtaket fortsatt står ved lag, slik våre motstandere mener, så er det ingen grunn til å innføre et reservat, sier Stenseth.