Molderådmannen sier nei til «alle» i budsjettet for 2019

Forslår å bruke 5,5 mill. kr fra fond for å gå i balanse og prøver skjerme pleie og omsorg og Molde bydrift.

MÅ GÅ I NULL: Molde kommune skal minimum være i balanse ved danningen av nykommunen i 2020. Ennå har Molde et disposisjonsfond å ta av, men tjenesteområdene har så langt brukt 29,6 mill. kr mer enn budsjett i 2018 og flere har meldt inn behov om større rammer. 2019-budsjettet og rammene for de neste fire ble behandlet av formannskapet tirsdag.   Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

MOLDE: – Etter signalene fra dere om å skjerme disposisjonsfondet, bruker vi nå vel 5 millioner av de først oppsatte 11,9 millionene fra fondet, forklarte rådmann Arne Sverre Dahl til formannskapet tirsdag.