Hustadvika bruker 75 millioner mer enn gjennomsnittskommunen

Økonomiske utfordringer

En konsulentrapport basert på KOSTRA-tall fra 2017 viser at Fræna og Eide til sammen bruker 75 millioner kroner mer enn gjennomsnittskommunen på sine tjenester. Torsdag ble tallene lagt fram på et felles kommunestyre- møte.

STORMØTE: Felles kommunestyremøte for Eide og Fræna. Ordførerne Egil Strand (H) og Tove Henøen (Sp) i godt humør før fellesmøtet.  Foto: VIDAR MYKLEBUST

Nyheter

ELNESVÅGEN: Korrigert for inntekter bruker de to kommunen, som fra 1.1 2020 skal bli til Hustadvika kommune, over 46 millioner kroner mer gjennomsnittet. Det er særlig på administrasjon, barnehage, pleie og omsorg og grunnskolen at forbruket er stort i forhold til gjennomsnittet.