Molde og Omegn er kåret til Årets hagelag 2018

Et hagelag i sterk vekst favner bredt i sitt grønne engasjement. Her dyrkes grønnsaker, kunnskap og fellesskap i samarbeid med barnehager, skole og flyktningetjenesten.

DUGNAD: Medlemmer i Molde og Omegn Hagelag i Sansehagen på Bergmo.   Foto: Hageselskapet

PLANTELOPPEMARKED: Molde og Omegn hagelag har stor aktivitet. Her fra det populære planteloppemarkedet.   Foto: Hageselskapet

Nyheter

Det skriver Hageselskapet i en pressemelding. Hageselskapet som har totalt 330 hagelag landet over kårer hvert år Årets hagelag.

Om prisvinneren Molde og Omegn Hagelag skriver Hageselskapet: Laget er veldrevet, har stor aktivitet og er en viktig bidragsyter for grønne verdier i lokalsamfunnet, heter det i styrets begrunnelse for tildelingen av årets utmerkelse.

I satsing, Grenseløs kjøkkenhage på Holmarka ga kommunen hagelaget bruksretten til parsellen. Sammen plantet elever ved innføringsklassen for innvandrerbarn og elever fra valgfaget natur og miljø planting frukttrær og bærbusker.

Mangfold

Det trekkes fram at kjøkkenhagen også ble brukt i tilbudet til flyktninger i prosjektet Grenseløse grønnsaker og urter, i samarbeid med Flyktningetjenesten. Strek måtte settes da man nådde 30 deltakere fra en rekke ulike nasjoner.

Det ble dyrket på friland og i veksttunnel. Kvinnene ville gjerne ha et blomsterbed også, og planter ble donerte fra hagelagsmedlemmer.

Hageselskapet har også lagt merke til at Molde og Omegn Hagelag har hatt mange kjente foredragsholdere på besøk, i tillegg til populære kurs, hagevandringer og turer. Til sammen deltok 900 hageinteresserte på fjorårets arrangementer. Hagelaget har også et eget fagbibliotek som medlemmene kan benytte fritt.

Mens mange organisasjoner sliter med å holde på medlemstallene, har Molde og omegn hagelag hatt en økning på 18 prosent i fjor. Hagelaget har et særskilt fokus på produksjon av kompost og grønnsaksdyrking, men har også flere dugnadsøkter årlig, blant annet i sansehagen Bergmo. Hagelaget er også en aktiv medspiller for regionavdelingen og omkringliggende lokallag.

5000 kroner

Hagelaget har egen, omfattende hjemmeside i tillegg til Hageselskapets; skvalderkaalen.no og eget medlemsblad Skvalderkålen. Fadderordningen for nye medlemmer er populær. Du må selv grave og gjøre jobben, men får god veiledning av mer erfarne hagefolk. Facebook brukes aktivt til markedsføring og informasjon.

Prisen består av et diplom med kunsttrykk og 5 000 kroner til laget. Molde og Omegn Hagelag iniviteres til regionledernes høstsamling på Gardermoen 20.-21. oktober, der selve prisen overrekkes.