Skaper trivsel i Vestnes sentrum

Årets Ros for felleshage

Anny Gjerde frå Tomrefjord er tildelt prisen Årets Ros av Vestnes kommune.

OASEN I SENTRUM: Frivillighagen på Vestnes, der Anny Gjerde og gode hjelparar har lagt ned ein stor innsats.  Foto: Olav Skjegstad

Nyheter

VESTNES: Anny Gjerde får prisen for sitt allsidige og langvarige arbeid med felleshagen rundt Frivilligsentralen i Helland sentrum. Her har Anny saman med mange andre frivillige lagt ned eit stort arbeid.