Midsund får over ti millioner «laksekroner» – men tar ikke av

Se oversikten over hva de ulike kommunene i vårt distrikt får fra Havbruksfondet.

GIR MILLIONINNTEKTER: Havbruksfondet ble opprettet for at lokalsamfunnene skal få mer igjen for å tilrettelegge for oppdrettsnæringen. Kommuner og fylkeskommuner med oppdrettsvirksomhet får 80 prosent av inntektene fra fondet. Her fra anlegget til Øylaks AS i Midsund.  Foto: Erik Birkeland

Nyheter

Denne uka ble fordelingen fra det statlige Havbruksfondet endelig klar. Millionene ruller inn til kystkommunene – totalt 2,7 milliarder kroner utbetales denne høsten til kommuner og fylkeskommuner som har oppdrettsaktivitet.