Kunstig befruktning øker kraftig

I fjor ble det utført assistert befruktning på 5.825 norske par. Andelen som får hjelp til å få barn er nesten doblet på ti år.

Flere prøver kunsatig befruktning.  Foto: Gorm Kallestad, NTB

Nyheter

Til sammenligning var det i 2007 3.130 tilfeller av assistert befruktning i Norge, melder P4.

Tallene er hentet inn fra Norsk pasientregister, og viser antallet ganger det er satt inn befruktede egg i en kvinnes livmor ved norske somatiske sykehus og private avtalespesialister.

Litt under halvparten av behandlingene førte fram. I fjor kom 2.517 barn til verden etter slik behandling.

I fjor fikk 3.745 pasienter IVF-behandling. 2.645 av disse var mellom 31 og 40 år, 924 pasienter var 30 år eller yngre mens 153 var over 40 år.

Avdelingsleder ved Kvinnekliniken ved Oslo universitetssykehus, Peter Zoltan Fedocsak mener mange par venter for lenge med å få barn.

– Det er mange som utsetter å få familie, kanskje på grunn av karriere, utdanning eller at de ikke har funnet riktig partner, sier han, og understreker at også fruktbarheten til menn blir dårligere med alderen.