Flere sjukeheimsplasser tema i ny helse – og omsorgsplan

– Det er enighet om å øke antall plasser

– Men det var riktig å kutte i sjukeheimsplassene da vi gjorde det sist, sier ordfører Torgeir Dahl (H).

SMERTEFULLT, MEN NØDVENDIG: – Vi var nødt til å begynne dreiningen av eldreomsorgen bort fra bare sjukeheimsplasser og over til en styrking av heimetjenesten og boliger med heldøgns omsorg, sier Torgeir Dahl (H). Han sier kommunen neppe har mulighet til å drifte en vesentlig økning av dekningsgraden på sjukeheimsplasser i framtida.   Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

MOLDE: I debatten etter sommerkrisen i eldreomsorgen i Molde har flere etterlyst at den politiske ledelsen tar mer ansvar.