LESERINNLEGG

Posisjonen i Molde; Høyre, KrF, Venstre og Ap nekter å ta krisen i eldreomsorgen på alvor

«For Høyre, KrF, Venstre og AP synes sjøfronten å være viktigere enn en tilfredsstillende eldreomsorg.»
Nyheter

Posisjonen i Molde har en vente og se holdning til problemene i eldreomsorgen, og dette vil gi en dramatisk forverring av tilbudene til pleietrengene eldre de nærmeste årene. Flere vil måtte flytte til andre kommuner for å få tilfredsstillende pleie. Flere må bo på dobbeltrom, og i verste fall vil flere ikke få noen plass i det hele tatt – de må pleies hjemme.

I Romsdal Budstikke 4. september, beskriver Wilhelm Wilkens situasjonen på en treffende måte. Gjennom en rekke vedtak over mange år, har posisjonen, med Høyre i spissen, valgt å nedprioritere tilbudene til de pleietrengende, og spesielt de som har behov for sykehjemsplass.

I Molde er 21 plasser som skulle stått til disposisjon for korttidsopphold, belagt med pleietrengene på permanent basis.
Samtidig har Molde 3 pleietrengende på korttidsopphold i Midsund og 2 på Vestnes. Det er med andre umiddelbart behov for over 20 sjukeheimsplasser.

De neste årene vil denne situasjonen forverre seg. Antallet pleietrengene vil øke dramatisk og samtidig er kommunens handlefrihet dramatisk redusert ved stadig nye låneopptak. Øker renten, noe den nå kommer til å gjøre, så forverres dette ytterligere. (1% økning krever over 30 millioner).

Presset i eldreomsoren medfører videre at det er lite attraktivt å arbeide i denne sektoren. Dette vi sannsynlig forverre situasjonen ytterligere.

Kjære innbyggere i Molde kommune. Dette er alvorlig – vi rekker ikke å iverksette de nødvendige tiltak tidsnok. For Høyre, KrF, Venstre og AP synes sjøfronten å være viktigere enn en tilfredsstillende eldreomsorg.

Harald Valved, Senterpartiet

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Twitter

Følg Nordvest Debatt på Facebook