– Klubben må ta vare på spilleren som menneske

– Som arbeidsgiver må Molde først og fremst ta vare på spilleren som menneske. Men det er viktig å huske at det er to parter i saka.

ARBEIDSTAKERSIDEN: – Dette er en svært betent sak for alle parter, sier advokat Eirik Monsen i NISO, idrettsutøvernes fagforbund.  Foto: NISO

Nyheter

OSLO: Det sier advokat Eirik Monsen i NISO, idrettsutøvernes fagforbund, etter dommen der MFK-spiller ble frikjent.


Ekspert i arbeidsrett ved Universitetet i Oslo:

Ekspert i arbeidsrett: – Kunne valgt å suspendere spilleren

Etter erstatningsdom mot en ansatt, kan arbeidsgiver legge til grunn at et lovbrudd har skjedd – sjøl om den ansatte er frikjent i straffesak.


Det er ikke helt uvanlig at en voldtektssak får en dom som i nevnte sak: at tiltalte frifinnes fordi voldtekten ikke er bevist «utover enhver rimelig tvil», samtidig som hen dømmes til å betale erstatning til offeret fordi tiltalte «klart mest sannsynlig» er skyldig.

– Hvis en ansatt idrettsutøver får slik dom: hvilke rettigheter har han eller hun da – i klemma mellom frikjent og klart mest sannsynlig skyldig?

– Jeg kan ikke huske tilsvarende sak hos oss. Det nærmeste er saka om kampfiksing og enkelte dopingsaker. De gjaldt forhold i idretten sjøl. Det er annerledes i saker der handlinger er begått privat og ikke har med arbeidsgiver å gjøre, sier Monsen. Og:

Roser Molde

– I en klubb har partene en gjensidig forpliktende arbeidsavtale å forholde seg til. Basert på avtalen, bør man søke å finne en god løsning for begge parter i den gitte situasjon.

Han roser for øvrig MFK for håndteringa av saka da spilleren var tiltalt, ikke dømt.


– Må være forsiktig

En arbeidsgiver skal normalt være svært tilbakeholden med disiplinær reaksjon mot ansatt for det han eller hun har gjort på fritida.


– Jeg synes klubben i Molde har håndtert situasjonen bra så langt, sett utenfra.

– Hvis du ledet en proff klubb – håndball, fotball, ishockey: hvordan ville du forholde deg til en spiller etter dom med utfall som her?

– Det er forferdelig vanskelig. Det første jeg ville gjøre under en rettsprosess, var å ta vare på spilleren som menneske, spørre hva som er best for ham eller henne. Men når det faller en dom, må man forholde seg til den.

– Og – hva skjer da, med en dom som dette?

– Jeg mener man må fokusere på mennesket, ikke bare spilleren, i en slik situasjon.

– Hva med hensynet til offeret hvis man lar spilleren fortsette å spille?

– Man må sjølsagt også ta hensyn til offeret og de opplevelser vedkommende har.

– I denne saka forklarte fornærmete i retten at spillerens status og synlighet var en stor ekstrabelastning. Hva tenker du om det?

– Som arbeidsgiver er klubbens oppgave som sagt primært å ivareta arbeidstakeren. Men det spiller også inn at fotball engasjerer mange sterkt. Og at det er to parter. Man må på ingen måte se bort fra offerets opplevelse, samtidig som man ivaretar sin arbeidstaker.