Aktor er overrasket over frifinnelse - anker saka

Aktor Ingvild Thorn Nordheim mener meddommerne ikke har vurdert bevisene i saken. 

Aktor Ingvild Thorn Nordheim. Bildet er tatt under rettsaka forrige uke.  Foto: Kjell Langmyren

Nyheter

Aktor Ingvild Thorn Nordheim er overrasket over frifinnelsen i voldtektssaka mot MFK-spilleren. Et flertall på de to meddommerne frikjente ham, mens fagdommer fant ham skyldig. Alle tre var imidlertid enige om at overgrepet mest sannsynlig hadde skjedd, og gikk enstemmig inn for erstatning til kvinnen på 150.000 kroner.

- Hvor overrasket er du over dommen, Thorn Nordheim?

- Man må jo være forberedt på begge deler i en slik type sak, men min oppfatning er den samme som fagdommerens: at dette var en sak med gode bevis.

Aktor har gått gjennom dommen, og vil anke den for lagmannsretten. Hun anslår at ankesaka kan komme opp i lagmannsretten tidlig i 2019. 

- Hvorfor er du overrasket over frifinnelsen?

- Flertallet bestående av de to meddommerne går for en frifinnelse uten egentlig å vurdere bevisene i saken.

- Hvordan vet du at de ikke har vurdert bevisene?

- De konkluderer med at de ikke kan se bort fra tiltaltes forklaring. De ser ikke ut til å ha vurderte bevisene i tilstrekkelig grad i forhold til skyldspørsmålet, siden de konkluderer som de gjør og legger tiltaltes forklaring til grunn.

Enstemmig om erstatning

Aktor peker på at alle de tre dommerne mener det er «klar sannsynlighet overvekt» for at tiltalte har gjort det han er tiltalt for. De har dermed tilkjent fornærmede 150 000 kr i oppreisningserstatning.

- Hva har fagdommer vektlagt i saken, som gjorde at han kom fram til sitt syn?

- Han har grundig gått gjennom bevisene i saken, og finner utvilsomt at tiltalte er skyldig.

- Hva har dommen å si for rettspraksis i denne typen saker?

- Siden vi anker, er den ikke rettskraftig, og har ingen betydning for rettspraksis ennå, sier Ingvild Thorn Nordheim.

Ved anke, vil saka bli dømt i stor meddommsrett, det vil si med to fagdommere og fem meddommere.

- Hvilke forhold har gjort saka spesiell?

- Det må være medieinteressen på grunn av tiltaltes tilknytning til Molde fotballklubb. Det har gitt mye publisitet om saken i forkant.

- Har det vært uheldig for rettssaken?

- Jeg velger å tro at det ikke har det.