Forsvarer påstår frifinnelse

Forsvarer: Tiltaltes forklaring kan ikke utelukkes

Forsvarer i voldtektssaka mot en MFK-spiller, Øyvind Panzer Iversen, la i sin oppsummering av saken ned påstand om full frifinnelse for sin klient.

Forsvarer Øyvind Panzer Iversen.  Foto: Kjell Langmyren

Nyheter

Han begrunnet dette med at MFK-spillerens forklaring ikke kunne utelukkes.

Til retten sa han at det ikke holder om de tror mer på fornærmete enn tiltalte. Det som kreves for å dømme, er at de da må utelukke som en mulighet, at tiltaltes forklaring er riktig.

- Hvis hans forklaring ikke kan utelukkes, da kan han ikke dømmes, sa Panzer Iversen.

Og:

- Det er forsvarets oppfatning at retten ikke kan utelukke tiltaltes forklaring. Derfor legger jeg ned påstand om frifinnelse, sa han.

Han trakk også inn den trakasseringen tiltalte har opplevd de siste månedene med navngiving og stygg omtale fra tribuner, dekning i media, og alvorlig trusler.

- Dette er en unektelig en tilleggsbelastning som må tillegges vekt ved straffeutmåling, i tilfelle dom, sa han.

Han viste da til aktors påstand om 4 års fengsel, som han mente ville være for høyt, hvis hans klient blir dømt.

Etter gjennomgang av det han mente var skjerpende - offentlig oppmerksomhet i saka - konkludert han slik:

- Fire år må derfor reduseres nærmere minstestraffen på tre år.

Dommeren pålegger tiltalte å møte til avsielse av dommen. Det vil skje mandag 20. august.


Fornærmete husker at hun våknet på soverommet

Et lydopptak av en samtale mellom fornærmete og den tiltalte MFK-spilleren ble spilt av i retten tirsdag.

  

MFK-spilleren: - Det var frivillig

Den tiltalte MFK-spilleren forklarte i retten at han og den fornærmete kvinnen satt og pratet sammen på nachspiel hjemme hos ham. De to kjente ikke hverandre fra før.

 

Sov hun - eller danset og pratet hun?

Den tiltalte MFK-spilleren forklarte i retten at han pratet, danset, og pratet igjen med den fornærmete kvinna før hun sa ja til å bli med på soverommet, og gikk til sjøl. Dette står i sterk kontrast til avhør presentert i retten.

 

Fornærmetes far kjenner seg ikke igjen i Neerlands vitnemål

– Fornærmetes far truet med å knuse spillerens knær

Fornærmetes far ringte MFK-direktør Øystein Neerland med trusler om et helvete for klubben. Faren kjenner seg ikke

 

Aktor påstår fire års fengsel

Aktor konkluderer med at «ingen ting tilsier at dette ikke har skjedd».

 

Ber om 175.000 kr i erstatning til kvinnen

Bistandsadvokaten mener erstatningen bør være høgere enn normalt.

   

Kvinnens promille var mellom 1,6 og 2,2

Analyse konkluderer at kvinnen hadde høg promille den natta hun skal ha blitt voldtatt.