Økte resultatet med 400 millioner

Salg av kontorbygg og fusjon sørget for meget sterkt halvårsresultat for Sparebanken 1 SMN.

Konsernsjef Finn Haugan i Sparebank 1 SMN er godt fornøyd med selskapets resultat i første halvår. Bildet er tatt ved en tidligere anledning.  Foto: Egil H. Torvik

Hovedtall

Hovedtall fra regnskapet for første halvår av 2018. Tall fra samme periode i fjor i parantes.

  • Resultat før skatt: 1345 millioner kroner (984 millioner).
  • Resultat etter skatt: 1209 millioner kroner (776 millioner).
  • Egenkapitalavkastning: 14,4% (9,9%).
  • Vekst i utlån: 7,6 % (8,5%).
  • Vekst i innskudd: 6,3% (12,7%).
  • Tap på utlån: 127 millioner kroner (175 millioner).
  • Ren kjernekapitaldekning: 15,0% (14,9%).
  • Resultat per egenkapitalbevis: 5,75 kroner (3,66).
Nyheter

Bankens resultat ble på 1,2 milliarder kroner i første halvår av 2018, en økning på 433 millioner sammenliknet med samme periode i fjor. 

- Godt fornøyd

De to største årsakene til økningen er salget av selskapets kontorbygg i Trondheim for 150 millioner kroner og fusjonen av Vipps, Bank ID og Bank Axept. Sistnevnte ga en gevinst på 90 millioner kroner. 

- Vi er godt fornøyd med resultatet i første halvår. Resultatet dras betydelig opp gjennom to ekstraordinære poster, men også den underliggende driften i konsernet er god. Vi lykkes med vår strategi som bygger på effektivt samspill mellom digitale løsninger og dyktige rådgivere i banken. En viktig jobb fremover blir å fortsette å levere de beste kundeopplevelsene, sier konsernsjef Finn Haugan i en pressemelding.

- I tillegg til høy utlånsvekst gleder vi oss over godt salg av andre produkter og tjenester samt god resultatutvikling i datterselskapene EiendomsMegler 1 Midt-Norge, SpareBank 1 Regnskapshuset SMN, SpareBank 1 Finans Midt-Norge og SpareBank 1 Markets.

Utlån øker

Banken har fått 4300 nye personkunder så langt i år. Utlån til personkunder økte med 10,6 prosent til totalt 104,1 milliarder kroner siden halvårsskiftet i fjor. Til næringslivet økte utlån med to prosent til 50,7 milliarder kroner.

Renteinntektene økte fra 83 millioner i samme periode i fjor til 1149 millioner kroner.

Bankens samlede tap ble på 127 millioner kroner i første halvår. Ned 58 millioner fra i fjor, men en tapet øker fra første til andre kvartal. Hovedsakelig på grunn av internasjonal regnskapsstandard (IFRS), forklarer banken.

- Bankens engasjementer innen oljeservice er etter vår vurdering ferdig restrukturert , men vi legger til grunn at det kan komme nye utfordringer i denne sektoren. Derfor har vi foretatt nye avsetninger for tap også i andre kvartal, sier Finn Haugan.