Ledigheten steg som forventet

Arbeidsledigheten stiger omtrent som forventet i juli, skriver NAV i en pressemelding. I juli 2018 er det 3 617 personer helt uten arbeid i Møre og Romsdal. Det utgjør 2,6 prosent av arbeidsstokken.
Nyheter

– Arbeidsledigheten stiger vanligvis fra juni til juli. Slik er det i år også, både i fylket og i landet, sier fungerende fylkesdirektør i NAV Møre og Romsdal, Hege Beate Skjølberg. 

I år er økningen større enn vanlig fra juni til juli, men dette kommer av forhold som ikke har noe med arbeidsmarkedet å gjøre.

– Det ene er at det er fem uker siden tallene for juni kom, i fjor var det fire uker mellom tallene for juni og juli. Den andre årsaken er at de arbeidsløse i denne måneden har fått en påminnelse på SMS om å huske å sende inn meldekort, sier Skjølberg.

Samtidig som det på grunn av sesongsvingninger er blitt flere arbeidsledige i juli har ikke NAV fått flere arbeidssøkere totalt. Den siste måneden er det blitt 376 færre blant de som er delvis arbeidsledige og 297 færre arbeidssøkere på tiltak.

– Det vil si at summen av helt arbeidsledige, delvis arbeidsledige og arbeidssøkende på tiltak er blitt redusert med 136 den siste måneden, sier Skjølberg.

I landet som helhet er det 70 558 helt arbeidsledige. Det er 2,5 prosent av arbeidsstokken og er en nedgang på 8,9 prosent sammenlignet med samme periode i 2017.