Kjørte med 1,8 i promille – husker ikke kjøreturen selv

Romsdaling i slutten av 30-åra dømt.
Nyheter

En mann bosatt i Rauma kommune måtte i slutten av juni stå til ansvar for en kjøretur han gjorde i mars i år. Han kjørte bil gjennom Fannefjordtunnelen midt på natten, ble stoppet og testet.

Prøven viste at han hadde en promille på 1,8 cirka tre kvarter etter kjøringen. Mannen opplyste at han ikke husket noe av selve kjøringen, men erkjente straffeskyld.

Ved straffeutmålingen la retten i skjerpende retning vekt på at han også for ni år siden ble dømt for alkoholpåvirket kjøring. I formildende retning la retten vekt på skylderkjennelsen og hans samtykke i såkalt tilståelsespådømmelse.

Etter dette ble mannen dømt til fengsel i 30 dager samt ei bot på 40.000 kroner. Mannen mister også førerretten i to år og seks måneder.