Nå må du bestille time hos skattekontoret

Skatteetaten innfører obligatorisk timebestilling på lokalkontorene sine.
Nyheter

Det nye systemet ble innført i slutten av juni. Fra nå av må du bestille time før du møter opp på skattekontoret.

Avdelingsdirektør for veiledning i Skatt Midt-Norge, Lars Solnørdal, forteller at du kan bestille time på nett.

– I dag kan det meste ordnes på skatteetaten.no, og du får svar på dine spørsmål på våre nettsider, Facebook, chat eller telefon. Det er kun når det skal foretas ID-kontroll ved innflytting eller arbeid i Norge at du må møte på et skattekontor, sier Solnørdal.

Skatteetaten mener det nye systemet vil komme kundene til gode i form av at de slipper å stå i kø, og større forutsigbarhet.

– Timebestilling fases inn i ukene som kommer. I denne perioden er det satt av noe ressurser til å håndtere drop-in kunder i tillegg til avtalte veiledningstimer. Innfasingsperioden avsluttes 25. juli. Etter denne datoen blir timebestilling obligatorisk, sier avdelingsdirektøren.