«Jeg velger meg et giftfritt Nesset» leverer høringssvar

Argumenterer mot deponiplanen

«Jeg velger meg et giftfritt Nesset» leverer høringsuttalelse til Nesset kommune, og går sterkt mot «Reguleringsplan for Bergmesteren, Raudsand».

Kristin Sørheim innleder pressekonferansen som startet kl 11 på Seilet.  Foto: Per Tormod Nilsen

Raudsand, der Bergmesteren Raudsand AS og Stena ønsker å etablere gjenvinningsanlegg og deponi for farlig avfall. «Jeg velger meg et giftfritt Nesset» argumenterer imot.  Foto: Øyvind Leren

Nyheter

«Jeg velger meg et giftfritt Nesset» holder fredag formiddag pressekonferanse der organisasjonen presenterer sitt høringssvar til reguleringsplan for Bergmesteren, Raudsand.


120 har svart om deponi for farleg avfall. Dei fleste er negative

Det har kome inn om lag 120 svar til høyringa om etablering av deponi for farleg avfall på Raudsand. Fleirtalet av svara seier nei til deponiplanen.


Høringsfrist var 1. juni, men «Jeg velger meg et giftfritt Nesset» er mellom aktørene som søkte om, og fikk utvidet frist.

- Vi har i dag sendt inn høringsuttalelse til Nesset kommune,  og konkluderer med å gå sterkt mot den fremlagte «Reguleringsplan for Bergmesteren, Raudsand», opplyser organisasjonen i en pressemelding.

Organisasjonen opplyser at uttalen de leverer er omfattende, og danner bakgrunn for konklusjonen.

- Høringssvaret er delt inn i hovedtemaene historikk, transport, geologi, omdømme, aktørene bak – operasjonelle forhold, lokaldemokratiet – stor lokal motstand, og formelle forhold – svakheter, feil og mangler ved plandokumentene, heter det i pressemeldingen.

Saka oppdateres.