Boligprisene stabile det siste året

Seks av ti tror boligprisene stiger framover.

Prisene på nye boliger har vært relativt stabile det siste året viser prisindeksen fra Statistisk sentralbyrå. Seks av ti tror prisene stiger.   Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Nyheter

Prisene på nye boliger har vært relativt stabile det siste året, viser prisindeksen fra Statistisk sentralbyrå. Tallene fra SSB viser en økning på 0,6 prosent i nyboligprisene fra første kvartal i fjor til første kvartal i år. Til tross for oppgangen når man sammenligner med prisene for et år tilbake, har prisene det siste kvartalet hatt en svak nedgang på 0,4 prosent.

Prisene på nye eneboliger har økt med 3,7 prosent i samme periode, men holdt seg uendret det siste kvartalet. For blokkleiligheter og småhus har prisene hatt en svak nedgang på 0,8 prosent ifra første kvartal 2017 til første kvartal i år.

Prisene på brukte boliger i alt har gått ned med 1,1 prosent fra 1. kvartal 2017 til samme kvartal 2018.

Tror på prisstigning

En undersøkelse foretatt av Norske Boligbyggelag (NBBL) viser samtidig at hele 59 prosent av husholdningene venter stigende boligpriser de neste tolv månedene. Forventninger om økt rente er altså ikke nok til å dempe husholdningenes tro på norsk økonomi og stigende boligpriser.

Seks prosent av befolkningen tror at boligprisene blir litt lavere, mens kun 0,3 prosent tror på et betydelig prisfall. Hele sju av ti venter at boliglånsrenta vil stige og at perioden med historisk lave renter går mot slutten.

Steg i mai

Ifølge tall fra Eiendom Norge som kom i forrige uke, steg boligprisene med 1,1 prosent i mai korrigert for sesongvariasjoner. Tallene viser at nedgangen som preget mye av fjoråret, nå er hentet inn og vel så det. Boligprisene er nå 1 prosent høyere enn for ett år siden.

I mai ble det solgt 9.643 boliger i Norge, noe som er 2,5 prosent færre enn i tilsvarende måned i 2017.