LESERINNLEGG

2037: Møreaksen ble skrinlagt

«At erfarne politikere i fylket vårt mener at svaret på disse utfordringene og mulighetene er en undersjøisk tunnel til flerfoldige milliarder i både investering og drift, vitner om ei likning som ikke er i balanse.»
Nyheter

Året er 2037. Nå går det autonome el-ferjer over Moldefjorden og overfartstiden er 20-25 minutt, avhengig av hvordan det autonome systemet tilpasser farten til en rekke faktorer. I tillegg er det god kapasitet til ekstra batteri. Disse benytter kjøretøyene seg av, slik at de kan lades mens de blir fraktet over fjorden. Spesielt gunstig er dette for vogntog og busser. På den måten får sjåførene hviletid, samtidig som kjøretøyene deres blir ladet på veien. Alternativet ville vært en enorm ned- og oppstigning via MA. Uten lading og hviletid. Politikere som i 2018 var veldig tilhenger av MA har i ettertid uttalt at de nok var litt naive som ikke evnet å ta inn over seg hvordan utviklingen ville bli på dette området.

Og da sikter de også til de to ulykkene som oppstod i moderne undersjøiske tunneler i Norge på begynnelsen av 2030-tallet. I begge tilfeller var det tunge el-kjøretøy som var involvert, og i begge tilfeller begynte kjøretøyene å brenne. Uvitne politikere var ikke klar over at energien ved en slik brann er enormt mye større enn ved et fossildrevet tilsvarende kjøretøy, og de som prøvde å springe gjennom nødutgangene ble raskt oppslukt av de giftige røykgassene. Ingen av de involverte overlevde i noen av de to ulykkene. Alt snakk som samfunnsnytte fra politikerne kunne elegant legges i en skuff og låses igjen.

Bypakkene i Molde og Ålesund kom tidlig på 2020-tallet, og har i stor grad bidratt til at andelen som sykler og kjører kollektivt er mye høyere nå enn i 2018. Som et resultat av dette begynte folk i større og større grad å bosette seg nærmere der jobbene var. Då få hundre personene som nå i 2037 pendler mellom Molde og Ålesund slipper å gjøre det daglig. Teknologien som benyttes har ført til at skillet mellom fysiske og virtuelle møter i praksis er visket ut, og langt flere har hjemmekontor nå enn i 2018. Alt snakket i 2018 om å bruke milliarder av kroner for å skape en større bo- og arbeidsmarkedsregion med MA-prosjektet er noe alle politikere er glade for at de ikke gikk videre med. Regionen skapte seg nemlig selv. Da ved hjelp av IKT – ikke undersjøiske tunneler.

Veiene fra Årø og nordover, samt fra Vestnes og sørover ble kraftig forbedret utover 2020-tallet. Ettertiden har vist at det i sum var langt billigere og smartere å satse på bedring av veiene mellom ferjene fremfor MA-prosjektet. Den 100-lappen som folk mellom Vestnes - Ålesund og mellom Molde - Kristiansund totalt sett betaler for disse veiene, gjør de gladelig når veiene er blitt så gode og sikre som de er nå.

I motsetning til hvordan Orten & Co bruker samfunnsnyttemodellene til Torger Reve og hans kompanjonger, så er denne fremtidsvisjonen realistisk. Det kommer til å skje veldig mye spennende når det gjelder drift av både kjøretøy og ferjer de neste 10 årene, og etter hvert vil måten vi forflytter oss på og type arbeidsplasser også endre seg. Det er også sannsynlig å anta at turisme blir enda viktigere for fylket vårt.

At erfarne politikere i fylket vårt mener at svaret på disse utfordringene og mulighetene er en undersjøisk tunnel til flerfoldige milliarder i både investering og drift, vitner om ei likning som ikke er i balanse. Og alle som har gått på skolen vet at ei likning i ubalanse gir dårlig uttelling.

Ørjan Bell

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Twitter

Følg Nordvest Debatt på Facebook