Politiet: – Ikke bruk droner i 17.mai-tog og store folkemengder

Politiet med føre var-melding.
Nyheter

Det melder politiet via Twitter.

– Brukenav hobbydroner har den siste tida hatt en massiv økning både her til lands og på verdensbasis. Politiet er urolig og frykter at noen skal falle for fristelsen å bruke droner til fotografering i nærheten av store folkemengder på nasjonaldagen, sier stabssjef Thorry Aakenes i Møre og Romsdal politidistrikt.

Det er helt klare regler for hobbyflyvning med droner.

– Det er klart at skulle ei drone falle ned i folkemengde som det finnes mange av på 17. mai, så vil det lett kunne føre til alvorlige personskader. Derfor er det viktig at hobbypiloter holder seg til reglene også denne dagen, sier Aakenes.

Fem hovedregler:

1. Du skal alltid kunne se dronen og fly den på en hensynsfull måte. Aldri fly i nærheten av ulykkessteder.

2. Ikke fly nærmere enn 5 kilometer fra lufthavner med mindre annet er avtalt.

3. Ikke fly høyere enn 120 meter over bakken.

4. Ikke fly over festivaler, militære områder eller sportsarrangement. Hold en avstand på 150 meter fra bygninger, folk og trafikk.

5. Ta henyn til andre sitt privatliv. Husk reglene for bruk av foto og video av andre personer.

Stabssjefen understreker at dem som driver med droneleik plikter å gjøre seg kjent med regelverket og at straffeansvar kan bli gjort gjeldene dersom det blir avdekket brudd på reglene.

Den vanligste formen å reagere på fra politiets side er bøtelegging. Men stabssjefen forteller at de gjør ei konkret vurdering i hvert enkelttilfelle.