Sjukehusområdet uten strøm, varme, telefon og data

Skjedde under gravearbeidet på Hjelset.
Nyheter

OPPDATERT tirsdag KL. 15: Alle systemer skal nå være tilbake på plass, og de ansvarlige gjør en kontrollert restart for å få alle systemer til å fungere som de skl.

Tirsdag ca. kl. 10.30: Kablene til både strøm, varme, telefon og data på sjukehusområdet på Hjelset ble satt ut av spill tirsdag. Det skjedde under anleggsarbeidet, da entreprenøren for infrastruktur gravde over kablene.

All drift på Hjelset er rammet, men inneliggende pasienter blir ivaretatt, skriver Helse Møre og Romsdal i en pressemelding.

Eventuelt nye innleggelser vil skje ved sjukehuset i Ålesund.

Hverken interne eller eksterne telefoner fungerer. Pårørende og andre som ønsker å nå drifta på Hjelset, kan ringe på nummer 95 99 98 32, opplyser HMR.

Brannalarmen fungerer

Brannalarmen er ikke rammaet av feilen og fungerer normalt

Elektrikere og fiberleverandør er på stedet og jobber med å håndtere skadene, men det er uklart hvor langt tid det vil ta før kablene er reparert, skriver HMR i meldinga.

Det er fortsatt drift på noen avdelinger på Hjelset, i de lave paviljongene. Kjøkkenet er også i funksjon.