Politiet i Møre og Romsdal advarer mot droneflyging på 17.mai

Frykter at noen blir fristet til å fly nære store folkemengder.

De fleste kan kjøpe og fly en slik drone, men å holde seg innenfor regelverket for hvor man har lov til å bruke den, er en større oppgave.  Foto: NTB Scanpix

Nyheter

Det er stabssjef Thorry Aakenes i Møre og Romsdal politidistrikt som tirsdag går ut med en klar oppfordring til alle som har drone, og fristes av å ta spektakulære 17-.mai-bilder.

– Bruken av hobbydroner har den siste tida hatt en massiv økning både i Norge og på verdensbasis. Politiet er urolige og frykter at noen kan falle for fristelsen til å bruke drone til fotografering i nærheten av store folkemengder på nasjonaldagen, og på nær andre arrangement, som konserter, sier Aakenes.

Reglene er klare for bruk av droner, og her understreker Aakenes viktigheten av at alle kjenner og følger reglene.

– Det er klart at om en drone skulle falle ned i en folkemengde på 17.mai, kan det føre til alvorlig personskade. Det er derfor viktig at hobbypiloter forholder seg til reglene også denne dagen, sier Aakenes.

Luftfartstilsynet frykter droneulykker ved turiststeder

Luftfartstilsynet ber kommunene henge opp flere skilt for å hindre at dronebruk fra turister fører til alvorlige hendelser.


Luftfartstilsynet har utarbeidet en oversikt over de fem hovedreglene man må ta hensyn til ved "droneleik", altså flyging på hobbybasis. Stabssjefen påpeker at alle som gjør dette plikter seg til å sette seg inn i regelverket.

1. Du skal alltid kunne ha øyekontakt med dronen og fly den på en ansvarsfull måte. Aldri fly i nærheten av ulykkessteder.

2. Du kan ikke fly nærmere enn 5 kilometer fra flyplassen, med mindre annet er avtalt.

3. Du kan ikke fly høgere enn 120 meter over bakken.

4. Du kan ikke fly over festivaler, militære områder eller sportsarrangement. Du må holde en avstand på 150 meter til bygninger, folk og trafikk.

5. Du må ta hensyn til andre sitt privatliv. Husk reglene for foto og video av andre personer.

Dette er forbudt i nesten hele Molde by

Skal du ut og ta bilder med drone i Molde, bør du sjekke reglene først. Hvis ikke kan det bli dyrt.


I Molde gjør flyplassens lokalisering av tilnærmet all flyging med drone må gjøres i samsvar med tårnet på flyplassen. I tillegg er det vanskelig å fly i byområder uten å være nærmere enn 150 meter fra trafikk, folk eller bygninger.

Stabssjefen i politiet sier at brudd på regelverket kan medføre straffeansvar.

– Den vanligste reaksjonen er i form av bøtelegging. Men det blir gjort konkrete vurderinger i hvert enkelt tilfelle, sier Aakenes.