Pasientjournaler og sikkerhetsalarmer berørt da 21 pasienter mistet strøm og datanettverk

– Absolutt en uheldig hendelse, sier avdelingssjef på Hjelset.

21 PASIENTER UTEN STRØM: 21 pasienter her i A-paviljongen var uten strøm fra 10.30 til ca. kl. 15 tirsdag. De berørte var 12 pasienter i seksjon Akutt psykisk helse og ni i seksjon Rehabilitering psykisk helse. Paviljongene på Hjelset skal driftes fram til SNR står ferdig i 2022.   Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

Tirsdag formiddag rundt kl. 10.30 ble det brudd i kablene for strøm, telefon, data og varme på sjukehusområdet på Hjelset, etter en graveglipp fra entreprenøren for infrastruktur.