Molde kommune får 2,4 millioner til flere lærere

Regjeringen øremerker til styrking av skolen.

STORTINGSREPRESENTANT: Marianne Synnes (H) i Utdannings- og forskningskomitéen.  Foto: PRIVAT

Nyheter

Fra og med skoleåret 2018-19 innføres en norm for lærertetthet i ordinær undervisning på skolenivå. Til sammen blir det satt av 700 millioner kroner til flere lærere fra høsten.

Det opplyser Stortingsrepresentant Marianne Synnes (H) i Utdannings- og forskningskomitéen.

Nye friske midler

200 millioner kroner er friske midler i revidert budsjett, mens 500 millioner kroner er penger som alt er bevilget til tidlig innsats i skolen. Regjeringen øremerker nå disse pengene til om lag 2.300 flere lærere høsten 2018.

Synnes forteller at Møre og Romsdal tildeles  31. 444. 000 kroner i øremerkede midler til flere lærere høsten 2018. 

Av dette mottar Molde kommune i 2018 2. 453.000 kroner

– Trenger flere lærere

– Ingen elever skal gå ut av grunnskolen uten å ha lært å lese, skrive og regne skikkelig. Elever som sliter må få hjelp tidlig i skoleløpet, slik at de ikke bli hengende etter. Til det trenger vi flere gode lærere, og jeg er glad for at regjeringen i RNB har bevilget ytterligere midler til dette lærerløftet, uttaler Marianne Synnes.»

Lærernormen styrer hvor høy lærertettheten skal være samlet på hovedtrinnene 1.- 4. og 5.-7. og 8.-10, men organiseringen av selve undervisningen er opp til skolen.

På 1.-4.trinn kan det med normen for eksempel være flere enn 16 elever i timene noen ganger, og færre elever andre ganger. Det er viktig at skolene beholder fleksibiliteten til å organisere undervisningen av hensyn til elevenes behov og andre lokale forhold.