Legger opp til færre passkontorer

Regjeringen varsler at den vil redusere antallet passkontorer, men konkretiserer ikke hvor mange kontorer som skal bli stående igjen. 
Nyheter

Regjeringens utgangspunkt er at et passkontor bør behandle mellom 4.000 og 5.000 saker årlig, av hensyn til kvalitet, sikkerhet og brukertilgjengelighet, fremgår det, etter det NTB er kjent med, i revidert nasjonalbudsjett.

I dag utsteder mer enn 100 passkontorer under 5.000 pass i året.

I revidert viser regjeringen også til at Politidirektoratet har foreslått 72 utstedelsessteder for pass.