Gode resultater for SalMar i årets første kvartal

Samlet operasjonelt driftsresultat for konsernet økte med 37 millioner fra samme tid i fjor.
Nyheter

SalMar ASA leverer et første kvartal med tilfredsstillende resultater i alle selskapets virksomhetsområder, melder konsernet i ei pressemelding.

Den samlede prisoppnåelsen i kvartalet har vært god, og har bidratt til inntektsvekst og fortsatt sterk inntjening for konsernet. Samlet operasjonelt driftsresultat økte fra 670,7 millioner på samme tid i fjor til 708,1 i år.

– Første kvartal ble et blandet kvartal for SalMar-konsernet. Prisoppnåelsen i kvartalet har vært god og den underliggende driften er tilfredsstillende i samtlige av konsernets virksomhetsområder. Høyere pris på slaktet fisk i Nord-Norge og lavere aktivitet i salg- og prosesseringsaktivitetene påvirker derimot resultatet negativt. Vårt mål er å være verdens beste oppdrettsselskap, og det å være kostnadsleder har alltid vært en klar målsetting for SalMar. Vi jobber derfor kontinuerlig for å kontrollere og redusere kostnader på laksens betingelser, sier konsernsjef Olav-Andreas Ervik.

SalMar ser også en økning i samlede driftsinntekter fra 2,4 i første kvartal av 2017, til 2,5 milliarder i årets første kvartal. Slaktevolumet øker også. På samme tid i fjor lå det på 26.300 tonn, mens det i år ligger på 31.900 tonn.