ROR sier nei til utredning av Romsdalsaksen

ROR får støtte fra Sunnmøre regionråd og flere næringsforeninger i kampen mot Romsdalsaksen.

FULL ENIGHET ROR-ordførerne samlet i et tidligere møte. Bernhard Riksfjord, Aukra (f.v. foran), Tove Henøen, Fræna og Torgeir Dahl. Molde. Bak: Rolf Jonas Hurlen, Nesset, Odd Helge Gangstad, Midsund, Geir Inge Lien, Vestnes og Lars Olav Hustad, Rauma.  Foto: Oddbjørn Harnes

Nyheter

I en felles uttale gir NHO Møre og Romsdal, Romsdal Regionråd, Sunnmøre Regionråd, Molde Næringsforum, Næringsforeningen Ålesundsregionen, MAFOSS (Maritim forening for søre Sunnmøre) og Maritimt Forum Nordvest sin fulle støtte til vegprosjektet Møreaksen.

Åtte ordførere stiller seg bak

– Styret i ROR og alle de åtte ordførerne i Molde-regionen stiller seg samlet bak uttalelsen som støtter realisering av Møreaksen, sier daglig leder i Romsdal regionråd, Alf Reistad, i en pressemelding.I uttalen blir det blant annet påpekt at prosjektet, som omfatter fjordkryssing av Romsdalsfjorden, blant annet har som mål om å knytte Sunnmøre med Ålesunds-regionen og Molde-regionen tettere sammen.

Samlet mot Romsdalsaksen

– Organisasjonene som samlet gir sin støtte til Møreaksen vil ikke ha en utredelse av Romsdalsaksen. Både samferdselsministeren og statsministeren har sagt at de tilrår bygging av Møreaksen. Det samme har fylkestinget, heter det.

Uttalen er også sendt til alle politikerne på fylkestinget, som skal ta stilling til en eventuell utredning av Romsdalsaksen i sitt juni-møte. Også samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og politikerne på Mørebenken har fått sin kopi.